กฏการแข่งขัน

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน : รวมทั้งหมด 32 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

1. สนามแข่งขันเป็นแผ่นไม้เรียบ ขนาด 50 x 100 ซม.
2. หุ่นยนต์ กว้างไม่เกิน 50 ซม. ยาวไม่เกิน 50 ซม. ไม่จำกัดความสูง และหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม
3. หุ่นยนต์ทั้งสองตัวต้องเริ่มทำงานพร้อมกันจากคนละฝั่งของสนาม (ไม่จำเป็นต้องเริ่มที่มุมของสนาม)
4. หุ่นยนต์ที่ออกนอกสนามก่อนเป็นฝ่ายแพ้ [ยกเว้นกรณีหุ่นยนต์ไม่สัมผัสกันเลยตลอดการแข่งขัน]
5. หุ่นยนต์ที่ล้มหรือถูกชนออกนอกสนามจะเป็นฝ่ายแพ้